با هم کرونا را شکست میدهیم.
26 September 2020 - 13:19 Noon
اخبار صندوق

صندوق توسعه فناوری های نوین در راستای ماموریت ذاتی خود مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان از یکسو و ایفای نقش بارزتر در حرکت ملی مبارزه با ویروس کرونا از سوی دیگر، اقدام به تسهیل بیش از پیش شرایط برای پای کار آوردن ظرفیت شرکت های دانش بنیانی که می توانند در این حرکت ملی نقش آفرینی کنند، نموده است.صندوق توسعه فناوری های نوین در راستای ماموریت ذاتی خود مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان از یک سو و ایفای نقش بارز تر در حرکت ملی مبارزه با ویروس کرونا از سوی دیگر، اقدام به تسهیل بیش از پیش شرایط برای پای کار آوردن ظرفیت شرکت های دانش بنیانی که می توانند در این حرکت ملی نقش آفرینی کنند، نموده است.
به همین منظور، طی هماهنگی های به عمل آمده با صندوق نوآوری و شکوفایی، منابعی جهت اعطای تسهیلات و همچنین خط اعتباری، به منظور استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناوری که از مراجع ذی صلاح مانند وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی استان و  ....تاییدیه لازم را داشته باشند برای مقابله با شیوع بیماری  کرونا در قالب محورهای ذیل تخصیص داده شده است:
• ساخت کیت‌های تشخیص کرونا
• ماسک
• مواد ضد عفونی‌کننده
• دستگاه‌های ضد عفونی‌کننده
• داروهای مؤثر در کنترل عوارض بیماری
• سامانه‌های نرم‌افزاری، اعم از پایش، اطلاع‌رسانی و کنترل بیماری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی‌های نرم‌افزاری
• سایر محصولات و خدماتی که به هر نحو به مقابله با ویروس کرونا کمک کند.
امید که با کمک یکدیگر، این تهدید ملی را به یک فرصت تبدیل کنیم.
#باهم_کرونا_را_شکست_می دهیم