دعوت به همکاری

 صندوق توسعه فناوری های نوین با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی، سرمایه اصلی هر سازمان است، جذب افراد متخصص و سخت کوش را سرلوحه خود قرار داده است.
 و با فراهم آوردن فرصت های شغلی برابر، از کلیه دانش آموختگان و دانشجویان در رشته های مالی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری، علوم اجتماعی و مهندسی دعوت به همکاری می نماید.

           
   
 شما برای پیوستن به گروه صندوق توسعه فناوری های نوین می توانید رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی hr@htdf.ir ارسال نمایید تا پس از ارزیابی رزومه، با شما تماس گرفته شود.
ارسال فرم در خواست،هیچ الزامی مبنی بر استخدام یا انجام مصاحبه، ایجاد نمی نماید.