بــاهـــــم برای
ساختــن فردا

تصمیم شما را برای پیوستن به صندوق توسعه فناوری های نوین محترم می شماریم.

شما می توانید در موقعیت های شغلی زیر به صندوق توسعه فناوری های نوین بپیوندید.

نیروی
پشتیبانی
کارشناس
حقوقی
کارشناس
تجاری سازی
کارشناس
مالی

لطفا رزومه خود را از طریق سامانه استعدادیابی و استخدام صندوق توسعه فناوری های نوین ثبت نمایید و یا به نشانی  hr@htdf.ir  ارسال نمایید.

به امید دیدار شما.