صندوق توسعه فناوری های نوین
صندوق توسعه فناوری‌های نوین به عنوان ارائه‌ کننده متنوع‌ترین خدمات مالی
در تجار‌ی‌سازی فناوری در کشور، توانسته است از طریق بهره مندی از مشاوران خبره و شبکه همکاران خود
در زیست بوم فناوری کشور، تاثیر قابل توجهی در جهت رفع دغدغه های تامین مالی شرکتهای فناور، ایفاد نماید.

جهت استفاده از خدمات مالی صندوق، در سامانه صندوق ثبت نام نمایید و یا در صورتیکه ثبت نام نموده اید وارد سامانه شوید.
مزایای قانونی استقرار در بهشت فناوری منطقه
خدمات خدمات
خدمات قابل ارائه توسط صندوق توسعه فناوری های نوین:
اخذ ضمانت نامه

صدور انواع ضمانت نامه بانکی ویژه شرکت های فناور برای شرکت در مناقصه/مزایده، حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و تعهد پرداخت

بیشتر
دریافت تسهیلات

دریافت تسهیلات از خط اعتباری صندوق توسعه فناوری های نوین نزد صندوق نوآوری و شکوفایی

بیشتر
شراکت و سرمایه گذاری

مشاركت و سرمایه گذاری در طرح های فناورانه با صاحبان، ضمن حفظ مالكيت فكري طرح ۲

بیشتر
لیزینگ محصولات

ارایه محصولات فناورانه به بازار، از طریق عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی

بیشتر
اعتبارسنجی شرکت ها

حمایت از شرکت‌های فناور در ابعاد مختلف جهت توسعه و رشد پایدار

بیشتر